Fru Hansens Bureau

                   Personalerekruttering og regnskabsassistance

 

Startside ] Regnskabsassistance ] Om Fru Hansen ] Kontakt ]

 

               

 

 

 

Startside
Regnskabsassistance
Om Fru Hansen
Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsassistance/ressource
lidt større virksomheder

Hvis du har en lidt større virksomhed, måske med én eller flere ansatte i din
regnskabsafdeling, kan du komme ud for, at du faktisk har for mange arbejdsopgaver
til de ressourcer du har i afdelingen, men alt for lidt til at ansætte en medarbejder mere.

Her kan vi tilbyde en dag eller nogle timer hver uge eller hver 14. dag, hvor afdelingen
får udført de opgaver, som de ikke har ressourcer til.

Det kan f.eks. være debitorbogholderiet med bogføring af indbetalinger, rykning af
kunder, event. inkasso/kontakt til advokat m.m. Eller kreditor-bogholderiet med
indtastning og betaling af disse, afstemning af kontoudtog m.m.

Eller måske noget helt andet………………


Inden en endelig aftale indgås udarbejder vi sammen en plan for, hvilken opgaver der
skal løses, hvor mange timer der forventes forbrugt samt en pris for dette, men vi
afregner
i øvrigt altid kun for det faktiske antal forbrugte timer.